วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินสด
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 
บริษัท เน็กสเต็ป รีบอร์น จำกัด
- ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 012-8631-194

มิ่งขวัญ เช่นสันเทียะ
ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่ 418-2536-623
ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่ 364-2236-374
ธนาคารกรุงเทพ  เลขที่ 028-0254-129
3. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร ค่าธรรมเนียม 2.5% 
 
 

เรียน คุณลูกค้าทุกท่านทราบ
- การสั่งซื้อสินค้ากับ เน็กสเต็ป คอมพิวเตอร์ ในช่องทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เมื่อลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกสินค้าที่ต้องการและรับทราบรายละเอียดการจัดส่งรวมถึงค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ขอให้ลูกค้าดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ และบริษัทฯ ได้รับยอดเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
หากเกิดปัญหาจากการโอนเงินทางเราตรวจสอบไม่พบยอดเงินที่ลูกค้าแจ้งการโอน ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารของลูกค้า เนื่องจากระเบียบของธนาคาร เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ โดยทางบริษัทก็จะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารอีกทางเช่นเดียวกัน
*** เน็กสเต็ป คอมพิวเตอร์ เปิดดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามานาน บริษัทฯ ขอรับรองว่าการดำเนินกิจการซื้อขายกับเราจะไม่มีการฉ้อฉลแน่นอน ***